Hartl, Prof. Dr. Richard

Post Views: 889 O.Univ.Prof. Dr. Richard Hartl, Universität Wien, Lehrstuhl f. Produktion u. Logistik, Bruennerstr. 72, A – 1210 Wien   Arbeitsschwerpunkte Metaheuristiken Operations Research Tourenplanung Produktion und Logistik Matheuristikenhybride…