Delfmann, Prof. Dr. Patrick

Post Views: 617 Prof. Dr. Patrick Delfmann, Universität Koblenz, Fachbereich4: Informatik, Forschungsgruppe Prozess Science, Universitätsstr. 1, 56070 Koblenz   Arbeitsschwerpunkte Business Process Management Process Mining Predictive Process Monitoring Business Rules…